Lid worden

Inschrijvingsformulier

 Aanvraag tot toetreding tot de Drivers’ Club

Ondergetekende wenst lid te worden van de Drivers’ Club en verbindt zich ertoe, indien aanvaard, om het lidgeld te betalen (150 EUR in 2018).

De Drivers’ Club bewaart uw gegevens om u over haar activiteiten te informeren. U hebt het recht om deze gegevens te raadplegen en aan te passen (Wet van 6/12/1992).

*= verplichte velden

Uw Gegevens

Oldtimer